ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40020/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง