ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวารสารไทย-อังกฤษ "อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวารสารไทย-อังกฤษ "อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวารสารไทย-อังกฤษ "อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40022/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวารสารไทยอังกฤษ

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง