ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเรือนเพาะชำกล้าไม้ ของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเรือนเพาะชำกล้าไม้ ของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเรือนเพาะชำกล้าไม้ ของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40043/nws/13