ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง ที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง ที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง ที่ 3) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40094/nws/13