ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสนับสนุน ประสารงาน สำรวจ เก็บข้อมูล ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสนับสนุน ประสารงาน สำรวจ เก็บข้อมูล ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานสนับสนุน ประสารงาน สำรวจ เก็บข้อมูล ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40154/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุน ประสารงาน สำรวจ เก็บข้อมูล

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง