ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุคอนกรีต (ซีเมต์บล๊อก) พร้อมขนส่งเพื่อจัดวางในทะเลสำหรับเป็นฐานปลูกปะการังพื้นที่เกาะไม้ท่อน และเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุคอนกรีต (ซีเมต์บล๊อก) พร้อมขนส่งเพื่อจัดวางในทะเลสำหรับเป็นฐานปลูกปะการังพื้นที่เกาะไม้ท่อน และเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุคอนกรีต (ซีเมต์บล๊อก) พร้อมขนส่งเพื่อจัดวางในทะเลสำหรับเป็นฐานปลูกปะการังพื้นที่เกาะไม้ท่อน และเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40304/nws/13