ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป
 เป็นเงิน 35,952 บาท

เอกสารแนบ

img-408040331

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 79 ครั้ง