ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง ๑ ลำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนประจำโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง ๑ ลำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนประจำโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือยนต์พาดหาง ๑ ลำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนประจำโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/40323/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรื่อยนต์พาดหาง ๑ ลำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง