ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างวซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ KX 165 NAV/COMMUNICATION TRANSCEIVER จำนวน 1 EA

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างวซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ KX 165 NAV/COMMUNICATION TRANSCEIVER จำนวน 1 EA

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างวซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ KX 165 NAV/COMMUNICATION TRANSCEIVER จำนวน 1 EA ผู้ไดรับคัดเลือกได้แก่ บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

2271

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง