ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 13 เมษายน 2563

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 13 เมษายน 2563

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 13 เมษายน 2563

เอกสารแนบ

Image080420163605

ขนาดไฟล์:0.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

Image080420163228

ขนาดไฟล์:5.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

Image080420163418

ขนาดไฟล์:7.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง

Image080420163705

ขนาดไฟล์:4.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง