ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ้างใช้บริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ) และเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ้างใช้บริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ) และเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ้างใช้บริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ) และเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

ฆ่าเชื้อดับกลิ่น

ขนาดไฟล์:1.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง