ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือม้วนพร้อมผ้าเช็ดมือม้วน จำนวน 4 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือม้วนพร้อมผ้าเช็ดมือม้วน จำนวน 4 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ้างใช้บริการตู้ผ้าเช็ดมือม้วนพร้อมผ้าเช็ดมือม้วน จำนวน 4 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

ตู้ผ้าเช็ดมือ

ขนาดไฟล์:1.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง