ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (จัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนและสร้างแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (จัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนและสร้างแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล (จัดทำคูคลองส่งน้ำทะเลเข้าพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนและสร้างแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40388/nws/13