ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จำนวน 191.2 ไร่ จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนงานประจำเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จำนวน 191.2 ไร่ จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนงานประจำเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จำนวน 191.2 ไร่ จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนงานประจำเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40412/nws/