ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกิ่งพันธุ์ปะการังและปลูกพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกิ่งพันธุ์ปะการังและปลูกพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกิ่งพันธุ์ปะการังและปลูกพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40445/nws/13