ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญิาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญิาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญิาทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40470/nws/13