ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เตรียมการปลูกกิ่งปะการังสำหรับโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะทะลุ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เตรียมการปลูกกิ่งปะการังสำหรับโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะทะลุ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เตรียมการปลูกกิ่งปะการังสำหรับโครงการฟื้นฟู ทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะทะลุ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40472/nws/13