ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่บริเวณศูนย์ฯ และทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่2 (นศ.)ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่บริเวณศูนย์ฯ และทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่2 (นศ.)ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่บริเวณศูนย์ฯ และทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่2 (นศ.)ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40474/nws/