ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมตัวอย่างดำเนินการรวบรวมสัตว์พื้นทะเล แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ ตะกอนดินและข้อมูลความลาดชัน บริเวณพื้นที่ชายหาดคึกคัก หาดแหลมปะการังและหาดปากวีบ จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมตัวอย่างดำเนินการรวบรวมสัตว์พื้นทะเล แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ ตะกอนดินและข้อมูลความลาดชัน บริเวณพื้นที่ชายหาดคึกคัก หาดแหลมปะการังและหาดปากวีบ จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมตัวอย่างดำเนินการรวบรวมสัตว์พื้นทะเล แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ ตะกอนดินและข้อมูลความลาดชัน บริเวณพื้นที่ชายหาดคึกคัก หาดแหลมปะการังและหาดปากวีบ จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40475/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมตัวอย่างดำเนินการรวบรมวสัตว์พื้นที่ทะเล

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง