ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแผ้วถางวัชพืช ครั้งที่ ๒ และนับอัตราการรอดตามและปลูกซ่อมกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน ๔๖๙.๕ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแผ้วถางวัชพืช ครั้งที่ ๒ และนับอัตราการรอดตามและปลูกซ่อมกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน ๔๖๙.๕ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแผ้วถางวัชพืช ครั้งที่ ๒ และนับอัตราการรอดตามและปลูกซ่อมกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน ๔๖๙.๕ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40485/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างแผ้วถางวัชพืช ครั้งที่ ๒

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง