ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทนตอนกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการติดตามการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบย้ายปลูกพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทนตอนกลาง)

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทนตอนกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการติดตามการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบย้ายปลูกพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทนตอนกลาง)

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทนตอนกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการติดตามการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบย้ายปลูกพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทนตอนกลาง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40582/nws/13