ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ จัดทำข้อมูลสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มเกาะล้าน เกาะครก และ เกาะสาก จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ จัดทำข้อมูลสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มเกาะล้าน เกาะครก และ เกาะสาก จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ จัดทำข้อมูลสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มเกาะล้าน เกาะครก และ เกาะสาก จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40735/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการศึกาาและรวบรวมข้อมูล

ขนาดไฟล์:0.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 90 ครั้ง