ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 29 เมษายน 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 29 เมษายน 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 29 เมษายน 2563

เอกสารแนบ

Image240420171619

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

Image240420171726

ขนาดไฟล์:5.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

Image240420171923

ขนาดไฟล์:5.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

Image240420172240

ขนาดไฟล์:5.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง