ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในสัตว์น้ำกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40804/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง