ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ ชนิดเเขวน ขนาด 48,000 บีทียู บริเวณห้องปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ ชนิดเเขวน ขนาด 48,000 บีทียู บริเวณห้องปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ ชนิดเเขวน ขนาด 48,000 บีทียู บริเวณห้องปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

เอกสารแนบ

82

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง