ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในรูปแบบป่าไม้-ประมง เพื่อชุมชนสีเขียว ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในรูปแบบป่าไม้-ประมง เพื่อชุมชนสีเขียว ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนในรูปแบบป่าไม้-ประมง เพื่อชุมชนสีเขียว ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40836/nws/

เอกสารแนบ

IMG_0001 ป่าไม้ประมง

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง