ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40841/nws/