ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

จ้างเหมาผู้ประเมินอิสระเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ้างเหมาผู้ประเมินอิสระเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ้างเหมาผู้ประเมินอิสระเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

จ้างเหมาผู้ประเมินอิสระเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก-ศูนย์-กลุ่ม-สถาบัน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พศ 2561

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง