ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน งานสำรวจความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลน ท้องที่เมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน งานสำรวจความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลน ท้องที่เมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน งานสำรวจความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลน ท้องที่เมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/40897/nws/13