ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 54,570 บีทียู บริเวณห้องคณะทำงานรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 54,570 บีทียู บริเวณห้องคณะทำงานรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 54,570 บีทียู บริเวณห้องคณะทำงานรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 

เอกสารแนบ

88

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 99 ครั้ง