ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41016/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ ๒ มค

ขนาดไฟล์:1.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง