ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินการใช้ประโยชน์ทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินการใช้ประโยชน์ทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินการใช้ประโยชน์ทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) https://www.dmcr.go.th/detailAll/41018/nws/13