ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Conference) สำหรับห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Conference) สำหรับห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Conference) สำหรับห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41035/nws/13