ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุอากาศยาน สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์หมายเลขทรัพยากร 1117 จำนวน 2 รายการ

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุอากาศยาน สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์หมายเลขทรัพยากร 1117 จำนวน 2 รายการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุอากาศยาน สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์หมายเลขทรัพยากร 1117 จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 136,532 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

295

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง