ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือใช้ในการสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่่โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ๓ จังหวัด และเกาะ ๘ เกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือใช้ในการสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่่โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ๓ จังหวัด และเกาะ ๘ เกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือใช้ในการสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่่โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ๓ จังหวัด และเกาะ ๘ เกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41129/nws/