ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ HMU FUEL SEEP จำนวน 1 EA โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ HMU FUEL SEEP จำนวน 1 EA โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ HMU FUEL SEEP จำนวน 1 EA โดยวิธีคัดเลือก บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ริชมอนด์ จำกัด (ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

เอกสารแนบ

img-515163045

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 118 ครั้ง