ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาการพิจารณ์ตังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาการพิจารณ์ตังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาการพิจารณ์ตังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ

Image190520160116

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง

Image190520160227

ขนาดไฟล์:5.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง

Image190520160506

ขนาดไฟล์:11.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง