ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานย้ายปลูกหญ้าคาทะเลจากการเพาะเลี้ยงเมล็ด ในพื้นที่ อ่าวพังงา จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานย้ายปลูกหญ้าคาทะเลจากการเพาะเลี้ยงเมล็ด ในพื้นที่ อ่าวพังงา จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานย้ายปลูกหญ้าคาทะเลจากการเพาะเลี้ยงเมล็ด ในพื้นที่ อ่าวพังงา จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/41284/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานย้ายปลูกหญ้าคาทะเลจาการการเพาะเลี้ยงเหล็ด

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง