ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ประชาพิจารณ์โครงการประกวดราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ

Image200520155058

ขนาดไฟล์:0.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง

Image200520155213

ขนาดไฟล์:5.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง

Image200520155523

ขนาดไฟล์:6.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง

Image200520155806

ขนาดไฟล์:2.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง