ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดชุดถ่ายเอกสารร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะมัน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดชุดถ่ายเอกสารร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะมัน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดชุดถ่ายเอกสารร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะมัน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองกฎหมาย) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41312/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดชุดถ่ายเอกสารร่างกฎหมาย

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง