ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำแผนที่ที่ใช้ในการดำเนินงานรังวัดเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำแผนที่ที่ใช้ในการดำเนินงานรังวัดเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำแผนที่ที่ใช้ในการดำเนินงานรังวัดเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41325/nws/13