ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม-8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม-8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม-8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 10,268.15 บาท

เอกสารแนบ

img-525022938

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง

img-525023048

ขนาดไฟล์:0.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง