ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ STARTET GENERATOR P/N 150SG122Q และ UPDRADE เป็น P/N150SG122Q-4

รื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ STARTET GENERATOR P/N 150SG122Q และ UPDRADE เป็น P/N150SG122Q-4

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ STARTET GENERATOR P/N 150SG122Q และ UPDRADE เป็น P/N150SG122Q-4 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท มาร์ช เอวิเอชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

388

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง