ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan BCP) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41430/nws/13