ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติและโมเดลจำลองสัตว์ในป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติและโมเดลจำลองสัตว์ในป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติและโมเดลจำลองสัตว์ในป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41449/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติและโมเดลจำลองสัตว์ในป่าชายเลน

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง