ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ ประเภท จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ ประเภท จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ ประเภท จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41476/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ ประเภท

ขนาดไฟล์:0.58 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง