ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

Image290520155551

ขนาดไฟล์:0.82 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

Image290520155648

ขนาดไฟล์:5.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

Image290520155809

ขนาดไฟล์:6.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดไฟล์:2.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง