ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน สำหรับปลูกซ่อม จำนวน ๕๔,๑๓๗ กล้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน สำหรับปลูกซ่อม จำนวน ๕๔,๑๓๗ กล้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน สำหรับปลูกซ่อม จำนวน ๕๔,๑๓๗ กล้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/41531/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง