ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจ้างเหมาโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดการขยะตกค้าง ณ พื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 200,000 ตัน

เอกสารแนบ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง