ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูลในตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR Kiosk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูลในตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR Kiosk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูลในตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR Kiosk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามรถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41717/nws/